AKTUALNOŚCI


ogloszenia

Informacja

Lista dzieci zakwalifikowanych  do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 poniżej w załączniku.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych o złożenie na piśmie „POTWIERDZENIA WOLI”
Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Żarkach z oddziałem w Kotowicach.

Drodzy rodzice, od 1 marca do 31 marca 2022 wyznaczono termin składania wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zmieniającego przedszkole. Rekrutacja jest prowadzona na rok szkolny 2022/2023 i odbywa się w sposób tradycyjny (składanie wniosków i dokumentacji w wersji papierowej) lub online na e-mail ppzarki6@wp.pl).

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem, zasadami i wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola. Dokumenty poniżej w załączeniu:

W naszym przedszkolu podejmujemy szereg inicjatyw, które mają sprzyjać kształtowaniu odpowiednich postaw zdrowotnych i nawyków żywieniowych. Dlatego rozszerzamy treści programu wychowania przedszkolnego o realizację założeń i programów: „Czyste powietrze”, „Wirusoochrona”, „Klub Zdrowego Przedszkolaka”.

#LekcjaHIGIENY #wirusoochrona

 

 

UWAGA! 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną po opinii  wydanej przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Myszkowie oraz zgody Organu Prowadzącego zapadła decyzja o zwieszeniu zajęć:
– w całej placówce przedszkolnej przy ul. Wierzbowej w Żarkach. Zawieszenie zajęć        i nauka zdalna potrwa do 16 listopada 2020.
–  dla jednej grupy w lokalizacji przy ul. Ofiar Katynia. Zawieszenie zajęć i nauka zdalna potrwa do 15 listopada 2020.

Kochani Rodzice!!!

Serdecznie Wam dziękujemy za współpracę

i zaangażowanie.

Jesteśmy Wam wdzięczni za pomoc i życzliwość.

Wszystkim dzieciom i ich rodzicom życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i bajkowych przygód.

 

Zgodnie z zarządzeniem,  działalność przedszkola do dnia 22.05.2020 r. została  zawieszona.

 

W celu przygotowania prawidłowej ( zgodnie z zaleceniami GIS i wytycznymi MEN) organizacji placówki, proszę osoby zainteresowane usługami przedszkola o wypełnienie z czytelnymi podpisami i przesłanie (skanu) na e-mail: ppzarki6@wp.pl

  do dnia 20.05.2020 r.   do godz. 15 00 poniższe dokumenty:

  1.  Zgłoszenie chęci uczestnictwa Państwa  dziecka  na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

  2. Załącznik nr 1

  3.  załącznik nr 2

Proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa jakie będą obowiązywały na terenie placówki w okresie pandemii COVID -19

 

O ponowne  uruchomieniu przedszkola  osoby zainteresowane powiadomimy telefonicznie.

Informacja o wznowieniu działalności zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.przedszkole-zarki.pl

procedury

Zgłoszenie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3 jak założyć i zdjąć maseczkę

załącznik nr 4 dezynfekcja rąk

załącznik nr 5 jak skutecznie myć ręce

załącznik nr 6 jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawiczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Drodzy rodzice!

Jeśli Państwa dziecko zakwalifikowało się do przedszkola ( lista dzieci zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych w zakładce Rekrutacja)  proszę pobrać  „ Potwierdzenie woli” ( Załącznik poniżej ) i wypełniony odesłać do 10 maja 2020 r.  na e-mail: ppzarki6@wp.pl.

Po potwierdzeniu woli Wasze dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola.

Nieodesłanie  „ Potwierdzenia woli” jest równoznaczne z rezygnacją korzystania  przez Państwa dziecko z usług przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

W przypadku pytań proszę dzwonić pod  nr tel: 508 347 027

POTWIERDZENIE WOLI

 

Minister Edukacji Narodowej wydał regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość do dnia 10.04.2020 r. które dotyczy również pracy nauczyciela przedszkola.

Zawieszenie prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej nie oznacza zawieszenia przez przedszkole wszystkich form działalności. MEN zaleca, aby w tym okresie nauczyciele wspierali rodziców w organizowaniu czasu z dzieckiem w domu, w nauce poprzez zabawę i kontaktowali się z rodzicami przy wykorzystaniu np. mailingu do rodziców.

Żródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/kształcenie-naodległosc–nowe-regulacje-prawne

Szanowni Państwo

Funkcjonowanie placówce w okresie epidemii koronawirusa ma się odbywać na specjalnych zasadach. MEN opisało je w dwóch rozporządzeniach odnoszących się do zasad, jakimi mają kierować się placówki oświatowe w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  • Pierwszym aktem prawnym jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  • Drugim – rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

We wskazanym okresie przedszkole w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje opracowane materiały edukacyjne, które nauczyciele wychowawcy przesyłają Państwu przez e-mail.

To dla nas wszystkich trudny czas i postarajmy się go przejść razem, dla dobra dzieci. Będziemy wdzięczni, jeżeli na bieżąco będą Państwo e- mailowo dzielili się efektami pracy zdalnej.

Nasi nauczyciele oraz specjaliści zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Ja również pozostaję do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-mail: ppzarki6@wp.pl oraz  telefoniczny: 508347027

Dyrektor przedszkola Lidia Szczepankiewicz

DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI!
W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ, MUSIELIŚMY ZAWIESIĆ CZASOWO STANDARDOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA. JEDNAK W TROSCE O NASZYCH WYCHOWANKÓW BĘDZIEMY STARAĆ SIĘ NA BIEŻĄCO WYSYŁAĆ PAŃSTWU PROPOZYCJE ZAJĘĆ Z DZIEĆMI W DOMU.
NASZE PROPOZYCJE ZGODNE BĘDĄ Z REALIZOWANĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I REALIZOWANYM PROGRAMEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. MAMY NADZIEJĘ, ŻE CZAS ABSENCJI DZIECI W PRZEDSZKOLU NIE BĘDZIE ZMARNOWANY. LICZYMY NA WSPÓŁPRACĘ Z PAŃSTWEM.
JEDNAK BY BYŁO TO MOŻLIWE PROSIMY PAŃSTWA O NADSYŁANIE AKTUALNYCH ADRESÓW POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA POCZTĘ GRUPY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA PAŃSTWA DZIECKO. W TYTULE WIADOMOŚCI PROSIMY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.
GRUPOWE ADRESY (każdy rozpoczyna się od ppzarki):
GRUPA I – ppzarki.jagodki@interia.pl
GRUPA II – ppzarki.kotki@interia.pl
GRUPA III – ppzarki.sowki@interia.pl
GRUPA IV – ppzarki.motylki@interia.pl
GRUPA V – ppzarki.tygryski@interia.pl
GRUPA VI – ppzarki.pszczolki@interia.pl
GRUPA VII – ppzarki.biedronki@interia.pl
GRUPA VIII – ppzarki.zajaczki@interia.pl
GRUPA IX – ppzarki.zabki@interia.pl
GRUPA X – ppzarki.myszki@interia.pl

W związku z zawieszeniem działalności placówek oświatowych w Polsce, Przedszkole Publiczne w Żarkach z oddziałem w Kotowicach informuje, że rekrutacja do przedszkola na nowy rok szkolny 2020/2021 do chwili uruchomienia działalności odbywać się będzie drogą e-mail. Zainteresowanych proszę o wypełnienie karty zapisu  i scan przesłać drogą elektroniczną na adres e-mali: ppzarki6@wp.pl do dnia 15 kwietnia 2020 r.

12 i 13 marca br. to dni które,  w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. do 25 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

      W grudniu  2019r. nauczyciele z naszego przedszkola wraz z rodzicami włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na święta” poprzez  zbiórkę zabawek oraz słodyczy dla dzieci z ubogich rodzin, uczęszczający do naszego przedszkola. Nauczyciele rozdawali dzieciom paczki. Dzięki temu  mieli możliwość głębiej poznać sytuację materialną potrzebujących rodzin. Celem przedsięwzięcia było zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot  i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. 

 

20.09.2020r. (PIĄTEK) w naszym przedszkolu odbędzie się

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA!

Projekt ” Sprawny i mądry przedszkolak”

 

Najnowsze komentarze

    Kategorie